‘యతి’ అసలేంటి సంగతి.?

Posted by - April 30, 2019
ఆంజనేయుడు చిరంజీవి. ఆయనే హిమాలయాల్లో (Yeti Snow Man Himalayas) ఇప్పటికీ తిరుగుతుంటాడనీ, ఓ బలమైన నమ్మకం. ఆంజనేయుడి అంశే…
Read More

ట్రావెలింగ్‌.. టేక్‌ కేర్‌ ఆఫ్‌ ఎవ్విరిథింగ్‌.!

Posted by - September 17, 2018
ప్రపంచంలో చాలా దేశాలకు ప్రధాన ఆదాయ వనరుగా మారిపోయింది టూరిజం. ‘యాత్ర’ అనేది సర్వసాధారణంగా విన్పిస్తోన్న మాట ఇది. ఒకప్పుడు…
Read More